Kako vplivajo stresni položaji na človeka


Stresni položaji človeka postavljajo pred resne preizkušnje, ki jih lahko obvladuje le z veliko tolerantnosti, samospoštovanja in samoobvladovanja. Pravzaprav so si strokovnjaki edini, da se samozavestni ljudje ne ponašajo z močnejšimi in boljšimi živci, marveč le bolj smotrno, skrbno in preudarno upravljajo s svojim psihičnim in čustvenim potencialom ter se tako laže znajdejo in uspevajo v okolju s pomanjkljivim varnostnim softverom.

Kako se postaviti po robu negativnemu vplivu

V kočljivih trenutkih ima samozavesten človek dovolj poguma, da se upre negativnemu vplivu, se distancira od stresa in nakopičenih problemov, škodljive stiske prevede v njihovo koristno pozitivno komponento in se smotrno loti reševanja zapletenega položaja, pri čemer je sposoben ohraniti hladno kri in mirne živce predvsem zato, ker se zaveda svoje vrednosti in zna presoditi svoje prednosti. Omahljivec in dvomljivec pa se boji, da ga bo okolica odklonila in zavrgla, zato se zapleta v nepotrebne konflikte in se ukvarja z namišljenimi strahovi ter po nepotrebnem troši dragoceno psihično energijo, ki bi jo nujno potreboval za učinkovito reševanje konkretnih zagat in problemov. Zato uspešni strokovnjaki za kadrovanje na delovna mesta in v poslovna okolja, ki spodbujajo psihično obremenjenost in čustveno nestabilnost, postavljajo predvsem samostojne, suverene posameznike z močnim, trdnim značajem in visokim čustvenim količnikom.

Po trditvah sodobne medicine in psihologije ljudi z neuničljivimi, železnimi ali celo jeklenimi živci ni. Obstajajo samo psihično stabilni in čustveno uravnovešeni posamezniki, svojevrstni izbranci, ki imajo precej psihičnega potenciala, visok čustveni količnik in vseodrešuejočo sposobnost pretanjenega ravnanja. To so ljudje, ki so bolj odporni, ki se hladnokrvno odzovejo na poklicne in poslovne izzive, ki jih tok dogodkov ne more tako streti in jim stres zlepa ne pride do živega, ki se zavedajo, da si v poklicu, poslu in karieri (v življenju nasploh) uspehi in padci podajajo roko. Žal so mnogi izmed njih tudi sicer dokaj neobčutljivi, kar številne moti, zlasti pri nežnejšem spolu.

V poslu danes bolj kot kadar koli velja Nietzschejeva izjava, da porazi (v okolju z neugodnim varnostnim softverom) človeka (lahko) uničijo ali pa mu (v čustveno ugodnem in psihično prijetnem delovnem ozračju) vlijejo dodatno moč in ga pripravijo na nove napore. Z mirnimi živci prenesti poraz, zapomniti si zgrešeno strategijo in se oborožiti z voljo do uspeha v prihodnjem poskusu. To je preprost, učinkovit in preskušen recept uspešnežev moderne dobe, ki ne dovolijo, da bi jih nespodbudno ozračje na delovnem mestu demoraliziralo in jih oviralo na poti do zastavljenih ciljev, marveč si prizadevajo stvari izboljšati tako, da bi s svojimi sodelavci uživali v psihično in čustveno varnem, ustvarjalnem okolju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *