Sodni prevodi so nekaj, za kar so pooblaščeni le redki prevajalci


Kadar institucija od vas zahteva uradno overjen prevod določene listine ali dokumenta, ki mu je priložena tudi izjava o tem, da gre za zares ustrezen prevod, ki se povsem ujema z izvirnikom, se morate obrniti na tako imenovane sodne tolmače. Oni so namreč edini usposobljeni za to oziroma so edino njihovi prevodi priznani na sodišču ali na uradih kot tako imenovani sodni prevodi (https://www.prevajanje.net/sodni-prevodi/).

Kdo so sodni tolmači?

Sodni tolmači so osebe oziroma prevajalci, ki jih je Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije  pooblastilo za prevajanje uradnih listin, in sicer na podlagi uspešno opravljenega izpita. Gre za poseben izpit, ki ga mora opraviti prevajalec, da postane sodni tolmač, hkrati pa mora za opravljanje tega dela izpolnjevati tudi nekatere druge zahteve.

Vsak sodni tolmač je seveda pooblaščen le za določene jezike – pri nekaterih to pomeni eno samo jezikovno kombinacijo, spet drugi pa so pooblaščeni za več jezikovnih kombinacij. Zaradi tega je treba v primeru, da potrebujete prevajanje določenega dokumenta, listine, spričevala, pogodbe ali česarkoli drugega iz enega jezika v drug jezik, najti ustreznega sodnega tolmača, ki bo poskrbel za to.

Sodni prevodi in njihova verodostojnost

Da je določen dokument priznan s strani druge države ali ustanove v tujini, mora biti ustrezno preveden in biti opremljen z vsemi potrebnimi dokazili o izvirnosti. Sodni prevodi, opremljeni z žigom, tako vedno vključujejo tudi zapečaten izvirnik ali overjeno kopijo izvirnika, zelo pomemben del pa so podatki o tolmaču, ki predstavljajo nekakšno jamstvo verodostojnosti.

Vidimo torej, da gre za kompleksno, do potankosti določeno sestavo, pri kateri ne sme manjkati niti najmanjši element, če nočete tvegati, da bo prevod zavrnjen kot neustrezen. Zaradi tega je zelo pomembno, komu zaupamo to delo, da bo opravljeno tako, kot mora biti. Ni namreč dovolj, da najdemo ustreznega prevajalca, pomembno je tudi, da ima ta prevajalec izpit za sodnega tolmača za določen jezik, saj bo le tako njegov prevod priznan v tujini kot verodostojen in uporaben na sodiščih, uradih in povsod drugje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *