Peskanje s suhim ledom, revolucionarna novost


Za peskanje s suhim ledom je mogoče trditi, da gre za revolucionarno novost.
Postopek lahko poteka med obratovanjem naprav, kar pomeni, da ni potrebno njihovo zaustavljanje s tem pa prekinitev proizvodnega procesa. Čiščenje zagotavlja največjo stopnjo higienskih standardov in ima zato vse potrebne certifikate in potrdila. Dostopnost do mest umazanije je velika, preprosto povedano, ni mesta, do katerega medij ne bi moral priti ter z njega odstraniti nečistočo. Čiščenje je ekološko več kot odlično, saj se pri postopku ne uporablja kemikalij ali drugih za okolje obremenjujočih snovi. Izpolnjuje visoke varnostne in druge standarde. Za peskanje s suhim ledom velja, da je neprevodno, kar pomeni moč čiščenja brez posledic za električne komponente. Dodatno postopek ne uporablja snovi ali postopkov, ki bi lahko zanetili požar. Izpolnjuje tudi visoke zahteve, pri kateri je zaželena odsotnost abrazivnosti snovi za čiščenje. Naročniki imajo pogosto tudi vprašanja, ki so smiselna, kažejo na tako odgovorno osebo kot na odličnost postopka.

Vprašanja se pogosto nanašajo na ostanke po čiščenju ter kako jih odstraniti, na agresivnost, načine uporabe, možnost poškodb ter razna druga vprašanja. Ostanke suhe umazanije peskanje s suhim ledom zaradi svojih lastnosti razbije v majhne delce. Odstranimo jih s sesanjem ali pometanjem. Agresivnost je praktično zanemarljiva, snovi, ki jih čistimo na ta način ne utrpijo nobene škode. Izjema, ki zahteva nekaj več previdnosti je mehek les. Zaradi značilnosti materiala obstaja možnost nastanka neravnin, kar pa je mogoče preprečiti z izbiro ustreznega ledu ter ustreznim tlakom. Poleg agresivnosti so velikokrat vprašanja povezana z možnostjo poškodb. Možnost poškodb je majhna zaradi, za preprečevanje pa so na voljo dodatne možnosti, kot so čas neprekinjenega peskanja, porabo suhega leda, vse pa se prilagaja predvsem materialu, s katerega peskanje s suhim ledom odstranjuje umazanije. Načine izvedbe je pred izvedbo dobro predstaviti in se pogovoriti o vseh dvomih.

Naročnika pri tem ne sme biti strah vprašati o vsem, kar se nanaša na peskanje s suhim ledom, dejstvo je, da se celo življenje učimo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.